VzdÄ›lání je pro nÄ›koho opravdu velice důležité. A pokud také tÅ™eba máte nÄ›jaký obor a nebo vysnÄ›nou Å¡kolu, nebo vysnÄ›nou univerzitu, kam se chcete dostat, tak pÅ™edpokládám, že se také o to dost snažíte. NÄ›kteří lidé a nÄ›kteří studenti si ale myslí, že když se nebudou snažit, tak se i tak dostanou kamkoliv. Kolikrát, když jsem tÅ™eba slyÅ¡ela nÄ›které studenty říkat, že tÅ™eba na vysoké Å¡kole a nebo na univerzitÄ› mají nÄ›koho známého a že ten jim jednoduÅ¡e vÅ¡echno povolí a že je tam dostane. Jako za prvé bych chtÄ›la říct, že tohle mi pÅ™ijde opravdu nefér jednání a pÅ™ijde mi to takové opravdu sprosté a netaktní vůÄi jiným studentům a tak podobnÄ›.

Knihy jsou můj kamarád.

Kdyby tohle záleželo jenom na mnÄ›, tak u mÄ› by rozhodnÄ› tohle nepochopilo. A kdybych já jako uÄitel a nebo profesor bych se dozvÄ›dÄ›la, že nÄ›kdo spoléhá na to, že ho nÄ›kdo nÄ›kam dostane, tak tohle už bych brala jako veliký podraz. A takového studenta bych na své Å¡kole nebo univerzitÄ› vůbec nechtÄ›la. A pokud se bavíme o vzdÄ›lávání a uÄení, tak jsem opravdu ráda, že můj osmiletý syn má o studium opravdu veliký zájem. On už od svých Å¡esti let chodí na kurzy nÄ›mÄiny a také angliÄtiny. Už ovládá skvÄ›le vÅ¡echny tÅ™i jazyky, a to vÄetnÄ› svého mateÅ™ského Äeského jazyka.

Čtu už opravdu hodně dlouho.

Ale syn stále říkal, že bych chtÄ›l umÄ›t Äínsky. AbsolutnÄ› nevím, co mám dÄ›lat, jestli ho opravdu mám pÅ™ihlásit na kurzy ÄínÅ¡tiny. Nebo ne. Jenomže jsem se dozvÄ›dÄ›la, že kurzy ÄínÅ¡tiny vyjdou pÄ›tkrát dráž, než tÅ™eba kurz angliÄtiny a nebo italÅ¡tiny, takže jsem synovi zkusila jeÅ¡tÄ› navrhnout, jestli tÅ™eba nechce studovat italÅ¡tinu, že je to krásný romantický jazyk, který je také sice levný, ale když syn chce studovat ÄínÅ¡tinu a uÄit se to, tak asi budu muset obÄ›tovat peníze. Asi si najdou navíc brigádu a nebo Å™eknu jeho otci. S jeho otcem právÄ› nežijeme, ale mohl by mi také pÅ™ispívat nÄ›jakou Äástku na synovo vzdÄ›lávání. 

Similar Posts