I když je naše medicína na velmi vysoké úrovni, stále ještě existují oblasti, ve kterých je co zlepšovat. Běžná medicína, která se učí na vysokých školách a která je praktikována ve všech nemocnicích, se nazývá jako EBM, tedy evidence based medicine. Tento titul nám chce říct, že se jedná o přístupy, postupy a léky, které byly vědeckými studiemi prokázány jako účinné. Stále ale je velmi daleko od úplného pochopení propojení jednotlivých systémů v organismu a důvodů, které způsobují, že u někoho je látka účinná až moc a u někoho téměř vůbec. Takto markantní rozdíly se neobjevují často a je možné říct, že naprostá většina pacientů odpovídá na léčbu, jak očekáváme.

čínský čaj

Stále tu je ale malé procento lidí, na které obvyklá medicína nepůsobí nebo k ní mají a priori negativní přístup, a tak radši navštíví celostní a alternativní léčitele. Jejich kladný dopad, obvykle ale pouze na psychiku lidí, není možné popřít. Jejich práce může fungovat jako placebo, které uleví pacientům v jejich trápení. Velmi negativní dopad ale mají v momentech urgentních nebo tak vážných, že je není možné léčit „přírodní“ cestou. Jejich přístup pak naopak zdržuje pacienta od návštěvy lékaře, který by byl v ten moment tím nejpovolanějším. Celostních medicín existuje nepřeberné množství. Obvykle mají původ v Asii, ale ten evropský není vyloučený. Mezi ty s našimi kořeny může patřit například homeopatie.

správná hydratace

V této oblasti se o průkopnictví postaralo Německo a Francie. Další velmi oblíbenou medicínou je Ajurvéda. Ta vzninkla před mnoha tisíci lety v Indii. Toto slovo se do češtiny překládá jako věda o životě. Aniž by lidé třeba beze zbytku následovali toto učení, je poměrně běžné, že konzumují ajurvédské čaje nebo kávu. Zkrátka, je dobré mít pozitivní přístup k běžné medicíně a věřit jí, protože její výsledky jsou skutečně dokázány, ale dá se jako protiklad celostní medicína zavrhovat?

Similar Posts