Sklady se staly dnes naprosto nezbytnou součástí naší ekonomiky. Z nich si prodejci objednávají pro své obchody zboží. Výhodou je, že si mohou na jednom místě nakoupit od několika výrobců. Nemusí tak mít dvacet dodávek, když stačí jen jedna. To jim značně ušetří náklady, což rozhodně každý z nich ocení.

pohled na skladové regály

Není tedy divu, že i sem již pronikají moderní technologie, které vše usnadňují. Posledním výkřikem nové doby je pak automatizovaný sklad. Ten pracuje v podstatě bez lidského přičinění, kdy lidé pouze dohlíží na to, že všechny operace probíhají tak, jak mají.

Proč se ale právě tento typ skladů stále více rozšiřuje? Důvodem jsou jeho prokazatelné výhody, přičemž ty největší jsou finanční. Provoz automatizovaného skladu je totiž podstatně levnější, než toho klasického. Není zde totiž nutné platit takovému množství zaměstnanců, nehledě na jejich evidenci a další úkony s tím spojené. Jistě, náklady na elektřinu jsou poněkud vyšší, avšak v celkovém součtu stále vyjdou levněji.

sklad nábytku

Další výhodou je rychlost a efektivita přijímání a odbavování zásilek. Ta je také důležitá, neboť čím více se toho za den stihne, tím více si sklad vydělá. A v tomto ohledu na něj musíme pohlížet jako na kterýkoliv jiný podnik, který se snaží především dosáhnout zisku. Jedná se tady pouze o novou odnož podnikání.

Pak je tu také spolehlivost. Je statisticky prokázáno, že lidé jsou mnohem spíše schopni udělat chybu, než počítač. Jeho nevýhodou je pouze neschopnost improvizace, avšak je pravděpodobné, že se s rozvojem umělé inteligence i v tomto ohledu zlepší.

Zdá se tedy, že v současné době jsou automatizované sklady budoucnost. Jistě, znamená to mnohem méně pracovních míst, což se samozřejmě mnoha lidem nelíbí. S pokrokem se však nedá bojovat, zvláště pokud podnikateli přináší zisk. Nezbývá tedy, než aby se tito lidé začali rekvalifikovat na jinou, potřebnější práci.

Similar Posts