Jsem ráda, že mimo auta také existují motorky. Já si vzpomínám na svého bratra, když jednoho dne přivezl domů první motorku. Nebylo to sice nic extra, nebylo to žádný těžký stroj. Moje maminka z toho byla ale úplně na větvi. Otec možná tak trošku závistivě koukal. Úplně jsem viděla otce, jak chodí kolem motorky a jenom si mne ruce, a tak zajímavě se dívá, jako kdyby ta motorka snad byla jeho. Samozřejmě, že ta motorka jeho nebyla. Můj bratr ji koupil z bazaru a koupil ji levně, protože majitel bazaru bratrovi dlužil velikou službu, a to bylo kvůli tomu, že bratr mu opravoval zadarmo automobil. Bratr byl totiž automechanik.

Na motorce jezděte opatrně.

A protože bratr dlouho toužil po motorce a já jsem se taky chtÄ›la projet, tak bylo opravdu prima, že takhle sehnal o tÅ™icet procent levnÄ›jší motorku. Sice z bazaru, ale i tak se to dalo. Když jsem se podívala na maminku, tak jí vstávaly vlasy hrůzou. OÄi mÄ›la v sloup. Ona vždycky si myslí, že ten, kdo má motorku, tak je dobrovolný sebevrah a už ihned vidí ty nejhorší a nejkrvavÄ›jší scénáře. Takové scénáře, které snad můžou vidÄ›t jenom maminky. Myslím si, že tohle bylo tak troÅ¡ku pÅ™ehnané, zatímco otec tak ten úplnÄ› si liboval. Ihned volal vÅ¡em svým kamarádům, že jeho syn si koneÄnÄ› pořídil nÄ›jakou lepší, troÅ¡ku silnÄ›jší motorku, že prý to není žádná babeta anebo žádný skútr. Tohle jsem poznala i já.

Bratr jezdí někdy přátelské závody.

Vím, že to není žádný těžký stroj, ani lehký stroj. Je to takový zlatý stÅ™ed. ZnaÄku motorky si samozÅ™ejmÄ› nepamatuji, ale možná bych to stejnÄ› zapomnÄ›la, i kdybych tu znaÄku motorky znala. Tohle ale vůbec nevadí. Proto jsem ráda, že bratr ale jezdil opatrnÄ›. Bratr má také Å™idiÄské oprávnÄ›ní na motorku a také vlastní jeÅ¡tÄ› Å™idiÄský průkaz skupiny B, což jsou osobní auta, ale i tak bratrovi stále dokola opakuji, aÅ¥ jezdí opatrnÄ› a aÅ¥ hlavnÄ› nemachruje, aÅ¥ se hlavnÄ› nepÅ™edvádí pÅ™ed svými kamarády. VÅ¡ichni víme, že když se nÄ›kdo pÅ™edvádí, tak to potom nedopadá dobÅ™e a bohužel bych si vůbec nepřála, aby nÄ›co skonÄilo opravdu katastrofálnÄ›. Jsem hodnÄ› citlivý ÄlovÄ›k. A nechci žádné trable. 

Similar Posts