Také žijete v domÄ›? Dům je pro nás tím nejkrásnÄ›jším a nejúžasnÄ›jším co můžeme v životÄ› mít. Domov je pro nás klidem a touhou si dÄ›lat co chceme. Nikdo nás doma nebuzeruje jako tÅ™eba v zamÄ›stnání. Když pÅ™ijdeme domů, tak už pÅ™i prvním příchodu cítíme úlevu a velký klid. Ten klid je pro nás tím nejkrásnÄ›jším, nejúžasnÄ›jším a nejvÄ›tším bohatstvím, které máme. Domov je klid a mír, proto to vnímáme úplnÄ› jinak než v zamÄ›stnání. OtevÅ™eme dveÅ™e, a můžeme zaÄít dÄ›lat úplnÄ› vÅ¡echno co si jen a jen budeme přát. Nikdo nám neklade žádné podmínky, žádné rozkazy. ProstÄ› cítíme velkou úlevu. Můžeme jít kdykoliv vaÅ™it, pustit si televizi, surfovat na netu.

Domov a pohoda

RozhodnÄ› je toho tolik, že bych se ani nedopoÄítala. Milujeme skvÄ›lou atmosféru, a taková atmosféra se nikde jinde, než doma nedokáže vytvoÅ™it. Každý má rád, to, co má rád. Je důležité, aby každý z nás cítil skuteÄný domov, protože když se doma nebudeme cítit dobÅ™e, tak nikdy nic nevytvoříme a nevybudujeme si tu skvÄ›lou atmosféru, která je pro nás tou nejdůležitÄ›jší. Doma se nechceme s nikým a v niÄem dohadovat. Kdo se dohaduje, tam není domov. VÅ¡echno zlé je totiž potÅ™eba nechat nÄ›kde jinde, ale nebrat s sebou domů.

Domov a okno

SkvÄ›lou atmosféru vytvoří i svíÄka. Když si ji pÄ›knÄ› v klidu rožnÄ›te, tak ucítíte jemné chvÄ›ní, které vytvoří právÄ› ta dokonalá svíÄka. Když budete koukat do toho krásného plamínku, tak si vytvoříte ty nejkrásnÄ›jší myÅ¡lenky, protože svíÄka, která hoří, tak patří do domácí pohody. Pohoda a klid je pro nás souzený právÄ› doma, tak si to užívejte, a nikdy si nenechte pokazit atmosféru domova nÄ›kým nebo nÄ›Äím jiným. Super je, když u domu máte tÅ™eba terasu, protože ta Vás rozhodnÄ› hodí do pořádné nálady. V letních mÄ›sících je to nejúžasnÄ›jší, protože si můžete užívat skvÄ›lého poÄasí a skvÄ›lé relaxace. RozhodnÄ› mít dům je skvÄ›lou volbou. 

Similar Posts