Není to tak dávno, co si nÄ›kteří kutilové pohrávali s okny svého automobilu a snažili se je nÄ›jakým způsobem pÅ™ipravit na letní sezónu, aby zabránili příliÅ¡nému pÅ™ehřívání vozu. TÄ›mto pokoutním úpravám, které Äasto konÄily pokutami a nutností jejich odstranÄ›ní snad již v dneÅ¡ní dobÄ› definitivnÄ› odzvonilo. PÅ™esto nÄ›kteří Å™idiÄi jeÅ¡tÄ› stále nevÄ›dí, nebo se zcela dobÅ™e neorientují v možnostech a firmách, které by se o jejich vozy v tomto smÄ›ru postaraly. Pokud mezi nÄ› patříte mezi i vy, máme pro vás skvÄ›lou informaci o firmÄ› CentroCar, která provádí tónování autoskel Brno.

JednoduÅ¡e – objednejte se

KromÄ› toho, že se samozÅ™ejmÄ› jedná o proceduru naprosto legální, jedná se navíc o Å¡piÄkovou spoleÄnost s velkými zkuÅ¡enostmi v této oblasti. StaÄí si prostÅ™ednictvím internetových stránek zvolit nejbližší volný termín a objednat se prostÅ™ednictvím telefonu nebo uvedeného emailu. Na výbÄ›r budete mít ze sedmi odstínů zatmavení a bÄ›hem cirka sto dvaceti minut můžete ujíždÄ›t se svým staronovým vozem vstříc slunci a letoÅ¡nímu horkému létu.