Když nastane doba dovolených, míří vÄ›tÅ¡ina z nás naprosto běžnÄ› kam? PÅ™ece nÄ›kam do ciziny. Destinací, do kterých míříme, je dost a dost, ale je-li ta možnost, jsou vÄ›tÅ¡inou nÄ›kde za hranicemi naší zemÄ›. A jestli si nÄ›kdo z naÅ¡inců poÄíná jinak, jsou to obvykle jenom ti, kteří si prostÄ› z nÄ›jakých důvodů nemohou pobyt v cizinÄ› dopřát. ÄŒistÄ› domácí dovolenou si tak u nás kromÄ› majitelů chat, kteří si své nemovitosti logicky nemohou vzít s sebou do zahraniÄí, dopřávají jen lidé příliÅ¡ chudí, rodiny s příliÅ¡ malými dÄ›tmi, senioÅ™i, kteří se na to necítí, případnÄ› lidé se zdravotními problémy, kterým by mohl jejich stav cestu nebo pobyt v cizinÄ› zkomplikovat.

Äeské mÄ›sto

Kdo u nás má prostě dost peněz, ten se jezdí rekreovat do ciziny. Je to už dlouholetá tradice. A když pak někam cestujeme, pak do míst, která nám mají co nabídnout a která se liší od toho, co nás obklopuje doma.

JihoafriÄani pochopitelnÄ› také jezdí na dovolenou. Ale tam to vypadá obvykle jinak. Stejné je to u tÄ›ch, kteří nemají dost penÄ›z, protože ti stejnÄ› jako naÅ¡inci prostÄ› sedí doma. Ale ti movitÄ›jší cestují. Ale obvykle po své vlastní zemi. Nemají-li příbuzné Äi dobré známé v cizinÄ›, za kterými by se vydávali, obvykle hranice své zemÄ› nepÅ™ekroÄí. A když už, pak jedinÄ› k nejbližším sousedům. A to navzdory tomu, že mají k cestování jednu nespornou výhodu ve srovnání s naÅ¡inci. VesmÄ›s se dobÅ™e domluví anglicky.

Jižní Afrika

A proÄ je tomu tak? ProÄ nás to táhne pryÄ z vlasti a je ne? Jistý si tím stoprocentnÄ› nejsem a nelze ani jednoduÅ¡e zevÅ¡eobecňovat, ale troufnu si tvrdit, že pÅ™inejmenším jeden zásadní důvod znám.

Nás drželi soudruzi po spoustu let za železnou oponou. A tak stále jeÅ¡tÄ› doháníme deficit, který máme z dob, kdy jsme do kvalitní ciziny Äasto nemohli. Zatímco JihoafriÄany držel u nich doma za apartheidu zbytek svÄ›ta. A tak si zařídili jako alternativu ‚celý svÄ›t ve své zemi‘. A když tak mají doma vÅ¡echno, co by jim mohl zbytek svÄ›ta nabídnout, proÄ by se nÄ›kam trmáceli?

 

Similar Posts