Být v takové spoleÄnosti, kde se cítíte nejlépe a kde je vám dobÅ™e, tak to máte z půlky vyhrané. Máte vyhrané to, že se tam budete cítit vždycky dobÅ™e. Já sama vždycky dávám pÅ™ednost tomu, abych byla vždycky v takové spoleÄnosti, kde je mi nejlépe, protože lidé, když se cítí v takové spoleÄnosti, kde jim nejlépe, tak potom už jsou také více Å¡Å¥astni. Abych se pÅ™iznala, kdybych já mÄ›la bydlet v nÄ›jakém domÄ›, kde je opravdu Å¡patná spoleÄnost, tak by mě to hodnÄ› mrzelo. I když ano, rodinu a sousedy si nevyberete, nevybereÅ¡ si opravdu takovou rodinu, kterou byste chtÄ›li, ale samozÅ™ejmÄ› zase si můžete vybrat, kde budeÅ¡ žít, protože jakmile tÅ™eba nÄ›komu padne osmnáct let a bude plnoletý, tak samozÅ™ejmÄ› se může odstÄ›hovat, když na to bude mít finance.

Nerada jsem sama.

Protože chápu, že být ve spoleÄnosti, kde je ÄlovÄ›ku smutno a kde se nudí a kde to pro nÄ›j takové stresující, tak potom chápu, že ÄlovÄ›k chce jít pryÄ. Já jsem také byla v takové spoleÄnosti, kdy jsme na stÅ™ední Å¡kole vÅ¡ichni bydleli v jednom bytÄ›, bylo nás tam pÄ›t přátel. Byl to opravdu veliký byt o velikosti pÄ›t plus jedna, takže každý žák jsme tam mÄ›li svou vlastní místnost.

Přála bych si být stále v dobré spoleÄnosti.

Kuchyň a sociální zázemí jsme mÄ›li dohromady. A první tÅ™i roky to vÅ¡echno bylo perfektní, ale poslední rok už se to tak vymklo, že to bylo opravdu katastrofální, že jsem musela odejít. OdeÅ¡la jsem asi tÅ™i mÄ›síce pÅ™ed maturitou. To se vážnÄ› nedalo vydržet. Nevím, proÄ to byla taková spoleÄnost, která dříve byla přátelská. Jestli to bylo tím, že se vÅ¡ichni stresovali kvůli maturitÄ› anebo nevím, Äím to bylo. Možná také tím, že moje kamarádka se právÄ› rozeÅ¡la s klukem a ten kluk právÄ› bydlel ve vedlejším vchodÄ›. Možná to bylo kvůli tomu, ale nejsem si jistá. Nakonec to dopadlo tak, že jsem se opravdu radÄ›ji odstÄ›hovala. Å la jsem bydlet na kolej. Protože jsem si nedokázala pÅ™edstavit, že bych se potom v této spoleÄnosti nudila a stresovala. 

Similar Posts